Profil

Profil

PhDr . Mária Burcáková vyštudovala   psychológiu na  Filozofickej fakulte UPJŠ /1981/. V dlhoročnej psychologickej praxi pôsobila prevažne v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Je autorkou akreditovaných projektov zameraných na psychológiu osobného rozvoja a spoluautorkou  detských  pobytových akcií zameraných na rozvoj tvorivého myslenia. V r. 2007 absolvovala certifikačné štúdium Design Školy v Prahe. Odvtedy sa  venuje  interiérovej tvorbe.

Okrem návrhov bytových interiérov  spolupracovala s Hotelom Permon vo Vysokých Tatrách a s klinikou deti a dorastu Destskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

"Vytváram interiér na mieru, tak aby odrážal osobnosť, životný štýl a individuálne potreby klienta. Vo svojej práci sa usilujem vytvoriť nadčasové bývanie s osobitou atmosférou. Jednoduché, funkčné,  ale pritom pohodlné pre užívateľa. Každý interiér je pre mňa novou výzvou, hľadanie nových tvorivých riešení, ktoré dokážu naplniť predstavu klienta a skvalitniť jeho životný priestor."